Polski Ośrodek w Leamington Spa

Ratusz miasta Leamington Spa. Nasz budynek w 1830r.
Ratusz miasta Leamington Spa. Nasz budynek w 1830r.

Polski Ośrodek w Leamington Spa, administrowany przez Polskie Koło Katolickie, powstał w 1968r częściowo z darów miejscowej emigracji niepodległościowej, ale głównie dzięki pomocy udzielonej przez ówczesnego proboszcza, ks prałata Józefa Gołąba, który pożyczył zarządowi Koła swoje odszkodowanie, uzyskane od rządu zachodnio-niemieckiego za lata spędzone w obozach koncentracyjnych. Ówczesna emigracja składała się z byłych członków Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uznających zwierzchnictwo Rządu Emigracyjnego w Londynie. W latach 1971-90, minister Rządu Emigracyjnego prof Zbigniew Antoni Scholtz, był równocześnie prezesem tutejszego ośrodka.

Od samego początku ośrodek jest częścią składową Polskiej Misji Katolickiej. W czasie trwania reżymu komunistycznego w kraju, założyciele uznali, że właścicielem powinna być organizacja ciesząca się zaufaniem społecznym. Tejże organizacji został przekazany. Do dziś ośrodek jest własnością Polskiej Misji Katolickiej, ale administratorem jest zarząd Polskiego Koła Katolickiego, który ma uprawnienia Lokalnej Rady Administracyjnej i jest odpowiedzialny za utrzymanie duszpasterstwa, administrację budynku i Polską Szkołę Sobotnią. W obecnych władzach zasiadają członkowie emigracji niepodległościowej z pokolenia wojennego, ich potomkowie, oraz reprezentanci wielkiej emigracji 21 wieku. Z usług naszej organizacji może korzystać każdy, kto popiera i uznaje cele statutowe Polskiej Misji Katolickiej.

Kaplica
Kaplica
Wywieszanie flagi na Święto Niepodległości, 2009
Wywieszanie flagi na Święto Niepodległości, 2009